Posts

Showing posts from February, 2014

6th Anniversary of Independence

Image
Today is the 6th anniversary of the Independence of Kosovo. We as an organisation have seen a lot of changes during this 6 years as we constantly invest in youth and try to provide a safe space for them to grow. We wish you and your family the best on this day and we look forward to building the future with you!Sot është përvjetori i 6-të i Pavarësisë së Kosovës. Ne si organizatë kemi parë shumë ndryshime gjatë këtë 6 viteve mbase ne konstant investojmë në rini dhe të përpiqemi për të siguruar një hapësirë të sigurt qe ata të zhvillohen. Ne ju urojme juve dhe familjeve tuaj këtë ditë dhe shikojmë përpara për të ndërtuar të ardhmen bashke me ju!

Dorina and staff team.Talking about the future in Brussels

Image